Děláme standardně to

co se jiní ještě učí …

Inkod Kovo, s.r.o.Přesnost a spolehlivost

Prvotřídní kvalita a CNC výroba

Hlavním cílem společnosti – je dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle normy OHSAS 18001, poskytovat služby ve vysoké kvalitě a lhůtách dle požadavků zákazníků s ohledem na veškeré vlivy životního prostředí. Abychom si nadále udrželi své produkty na požadované úrovni a ještě více upevnili důvěru svých současných i budoucích zákazníků podrobili jsme zavedený systém certifikaci.

Na základě provedených certifikačních auditů je naše společnost

Inkod Kovo s.r.o. od roku 2010 držitelem těchto certifikátů: OHSAS 18001 – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ISO 9001 – managment kvality, ISO 14001 – environmentální managment

- Respektování zákazníka – zakázky odevzdáváme v kvalitě sjednané se zákazníkem a v požadovaném termínu. Rozhodujícím měřítkem jakosti práce každého pracovníka je spokojený zákazník.

       – Kvalita – podložená nákupem nových CNC strojů, stabilitou procesu a kvalifikací pracovníků.

       – Naši zaměstnanci – znají význam a smysl své práce, každý sám je odpovědný za jakost a neustálé zlepšování své práce. Vedoucí pracovníci firmy jsou svým jednáním příkladem v otázkách jakosti a kvality pro všechny pracovníky.

- Zlepšování – jakosti je trvalé se záměrem okamžitého odstranění všech příčin vzniklých nedostatků.