Certifikace

Inkod Kovo, s.r.o. » Certifikace

Máme certifikace :

ČSN EN ISO 9001:2009 – certifikát na systémy managementu kvality pro zámečnictví a kovoobráběčství

ČSN OHSAS 18001:2008 – certifikát na systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zámečnictví a kovoobráběčství

ČSN EN ISO 14001:2005 – certifikát na systémy environmentálního managementu pro zámečnictví a kovoobráběčství

Certifikace Inkodkovo s.r.o